I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019"

Konferencja historyczna w Piotrkowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
zdjęcie
26 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki odbyła się konferencja historyczna pt.: "Żołnierze Niezłomni - przywróceni pamięci. Podziemie antykomunistyczne na ziemi piotrkowskiej w latach 1945 - 1956".
Konferencja miała na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych z naszego terenu, którzy po II wojnie światowej nie pogodzili się z narzuconą przez Sowietów władzą komunistyczną. Prelegenci przybliżyli, w bardzo obrazowej formie, sylwetki kilku powojennych bohaterów takich jak: Stanisław Sojczyński ps."Warszyc", Zbigniew Szpikowski ps."Wapniewski"czy Maria Śpiewak.

Odrębny referat dotyczył absolwenta naszej szkoły gen. Aleksandra Arkuszyńskiego ps. "Maj", który czynnie działał, wraz ze swoim oddziałem w czasie II wojny przeciwko okupantom, a po jej zakończeniu przeciwko władzy komunistycznej.

Na konferencji I liceum reprezentowała klasa 2f wraz ze swoim wychowawcą p. Piotrem Grelowskim.
Samorząd Uczniowski
powrót