I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"

Maths Beyond Limits

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
zdjęcie
W dniach 6 - 17 września w Milówce odbyły się międzynarodowe warsztaty matematyczne pn. „Maths Beyond Limits”. Była to druga edycja imprezy, w której biorą udział młodzi matematycy z państw Grupy Wyszehradzkiej.
Za organizację MBL 2017 odpowiadał komitet organizacyjny w składzie: Paweł Piwek i Grzegorz Dłużewski (obaj studiujący aktualnie na Uniwersytecie w Cambridge), Marta Mościcka, Piotr Ambroszczyk, Mateusz Kobak, Szymon Zwara - studenci Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego oraz Anna Łeń i Dominik Cieśliński, studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej o osobach zaangażowanych w prace komitetu organizacyjnego można przeczytać na stronie http://mathsbeyondlimits.eu/committee.
Patronat nad imprezą objęły następujące instytucje: polski Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (http://fundusz.org/), słowackie stowarzyszenie Trojsten (https://www.trojsten.sk/), węgierski fundusz The Joy of Thinking Foundation (http://agondolkodasorome.hu/en/), Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze (http://www.mff.cuni.cz/), oraz program Canada/USA Mathcamp (https://www.mathcamp.org/).
Staraniem organizatorów warsztaty MBL otrzymały wsparcie od polsko-słowacko-czesko-węgierskiej fundacji Visegrad Fund (http://visegradfund.org/home/) oraz polskiej grupy ADAMED SmartUP (http://adamed.com.pl/pl).
Dzięki temu udział w warsztatach pokrywany był w całości przez organizatorów, uczestnicy ponosili jedynie koszty dojazdu do Milówki.
Uczestnicy MBL 2017 rekrutowani byli na podstawie wyników zadań kwalifikacyjnych, które można było rozwiązywać do dnia 30. kwietnia 2017 r. W ten sposób miejsce wśród 60 uczestników MBL 2017 uzyskała uczennica naszego liceum, Natalia Kucharczuk.
Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone były w języku angielskim przez tutorów zaproszonych do współpracy przy MBL. Byli wśród nich pracownicy naukowi oraz studenci z: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Eötvös Loránd University w Budapeszcie, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu w Cambridge oraz laureaci międzynarodowych olimpiad matematycznych.
Tutorzy prowadzili wykłady z każdej dziedziny matematyki, omawiając zagadnienia zarówno olimpijskie jak i wprowadzając pojęcia akademickie, konieczne do opanowania materiału proponowanego przez autora wykładu.
Do współpracy tutorskiej został m.in. zaproszony Jan Kociniak - absolwent naszego liceum, laureat LVIII Olimpiady Matematycznej. Jasiek poprowadził zajęcia z matematyki modularnej, pt. „Modular arithmetic for dummies”. Załączamy pełny tekst tego referatu, polecając jego lekturę wszystkim zainteresowanym rozwijaniem swoich uzdolnień matematycznych.
W czasie obozu odbyły się wycieczki w góry Beskidu Żywieckiego, nie zabrakło też innego rodzaju zajęć integracyjnych. Dzięki temu uczestnicy mogli podszkolić się nie tylko w matematyce, ale także nawiązać nowe, również międzynarodowe znajomości.
W imieniu wszystkich uczestników MBL 2017 mogę z przekonaniem napisać, że z niecierpliwością oczekujemy już następnej edycji międzynarodowych warsztatów matematycznych Maths Beyond Limits.
Wszystkim zainteresowanym udziałem w przyszłorocznych warsztatach MBL polecam śledzenie komunikatów na stronach
http://mathsbeyondlimits.eu/ oraz https://www.facebook.com/mathsbeyondlimits/.
Natalia Kucharczuk

Załączniki artykułu

MBL-notatka (Pobrań: 14)
powrót