I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019"

SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
zdjęcie
W trosce o bezpieczeństwo uczniów, a także mając na uwadze rodziców i nauczycieli, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego przystąpiło do Projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Celem projektu jest uświadomienie zagrożeń płynących z internetu oraz innych narzędzi cyfrowych. Projekt finansowany jest przez MEN, a realizuje go Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z Tarnowa.
W ramach tego projektu, 11.09.2018 roku, w Chrobrym odbyło się spotkanie Edukatora Projektu, Macieja Dowgiela, z wszystkimi uczniami klas pierwszych. Kolejnym etapem były trzy warsztaty na wybrane tematy cyberbezpieczeństwa, w których uczestniczyła młodzież innych klas. Następnie edukator przeszkolił Radę Pedagogiczną jak bezpiecznie korzystać z „sieci”, a całe szkolenie zakończył projekcją filmu edukacyjnego pt.:”Bezpieczeństwo Cyfrowe dzieci i młodzieży”.

12.09.2018 roku w czasie zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych w auli, został wyświetlony film z zakresu cyberbezpieczeństwa, a chętni po jego zakończeniu otrzymali broszury pt.:”Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie? – poradnik dla rodziców”.

Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani pedagog Ewa Bąbol.
Samorząd Uczniowski
powrót