I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"

UCZNIOWIE CHROBREGO W GRONIE NAJLEPSZYCH CHEMIKÓW REGIONU!!!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
zdjęcie
W dniu 24 marca 2017 r. odbyło się w II LO w Radomsku uroczyste rozstrzygnięcie VIII edycji międzypowiatowego konkursu chemicznego "Nie zobojętniaj się na chemię". W obecnej edycji uczestniczyła młodzież aż z 7 powiatów. Ogółem do konkursu przystąpiło 340 uczniów.
10 lutego odbył się I etap - szkolny, do finału zakwalifikowało się 6 uczniów naszej szkoły:
Michał Rabenda IIIe – 16 pkt
Anna Salińska IIIe – 16 pkt
Oliwia Smolarczyk IIIe – 16 pkt
Maciej Winiarski IIId – 15 pkt
Agata Sztandar IIIe - 15 pkt
Przemysław Olczyk IIe – 14 pkt
14 marca odbył się drugi etap konkursu w siedzibie organizatora. Wzięło w nim udział łącznie 40 uczniów.
Dwoje uczniów ze szczęśliwej szóstki otrzymało nagrody:
Michał Rabenda – I miejsce
Anna Salińska – wyróżnienie
AW
powrót