I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej.

1. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie.
2. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.

Gimnazjalisto, pamiętaj!!!
Listę preferencji rozpocznij od tych oddziałów, do których najtrudniej się dostać!!!
 
1A, 1B - matematyczna
przedmioty z rozszerzonym programem:
matematyka, język angielski; od klasy drugiej: fizyka lub informatyka, lub geografia; w klasie pierwszej zwiększona liczba godzin informatyki;

1C - humanistyczna
przedmioty z rozszerzonym programem:
język polski, historia, język angielski; w klasie trzeciej dodatkowe zajęcia z wiedzy o społeczeństwie;

1D, 1E – biologiczno-chemiczna
przedmioty z rozszerzonym programem:
biologia, chemia; od klasy drugiej matematyka lub język angielski do wyboru;

Oferta języków obcych:
język angielski, język francuski,
język niemiecki.

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
NA ROK SZKOLNY 2018/2019


21 V – 20 VI 2018 r.
logowanie się w systemie rekrutacji elektronicznej;
składanie wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru;
22 VI – 26 VI 2018 r. godz. 12:00
uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
12 VII 2018 r. do godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
12 VII - 19 VII 2018 r. do godz. 12:00
potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
20 VII 2018 r. do godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych.
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Chrobry szkołą nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim: mit czy rzeczywistość? Na szczęście od kilku lat, tj. od wprowadzenia egzaminów maturalnych, nie musimy polegać na subiektywnych opiniach, bowiem każdy może porównać wyniki osiągane przez uczniów w poszczególnych szkołach. Warto więc, Drogi Gimnazjalisto, przyjrzeć się im bliżej.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego od lat uzyskują najwyższe wyniki spośród wszystkich piotrkowskich szkół. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego jest najwyżej sklasyfikowane wśród piotrkowskich liceów w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej.

A oto wyniki uzyskane przez uczniów Chrobrego z egzaminów maturalnych w roku 2015 z kluczowych przedmiotów (dla porównania podajemy również średnie wyniki uzyskane przez uczniów liceów ogólnokształcących w całym województwie łódzkim):

POZIOM PODSTAWOWY
Język polski:69,61% (I LO), 64% (woj. łódzkie);
Język angielski: 87,82% (I LO), 76%(woj. łódzkie);
Matematyka: 74,14% ( I LO); 55%(woj. łódzkie).
POZIOM ROZSZERZONY:
Język polski: 78,23% (I LO), 61% (woj. łódzkie);
Język angielski: 70,60% (I LO), 64% (woj. łódzkie);
Matematyka: 57,41% (I LO), 41% (woj. łódzkie);
Biologia: 66,12% (I LO), 45% (woj. łódzkie);
Chemia: 68,17% (I LO), 51% (woj. łódzkie);
WOS: 40,69% (I LO), 25% (woj. łódzkie);
Historia: 54,07% (I LO), 49% (woj. łódzkie);
Fizyka: 57,26% (I LO), 44% (woj. łódzkie);
Geografia: 59,61% (I LO), 43% (woj. łódzkie).
Równie ważnym jak wyniki, jest fakt wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Dla przykładu: w 2015 roku matematykę na poziomie rozszerzonym zdawało aż 91 uczniów, język polski - 58, biologię - 64, chemię - 51, fizykę - 48, a język angielski aż 131. Z całą pewnością wybieralność przedmiotów maturalnych, z jednej strony wskazuje na aspiracje uczniów, z drugiej zaś, wskazuje na wysoki poziom nauczania w danym profilu.

Szkoła oferuje również możliwość rozwoju uzdolnień artystycznych. Organizowane są imprezy, w których uczniowie mogą wykazać się swoimi umiejętnościami: koncerty, akademie, przedstawienia teatralne i występy kabaretowe. Corocznie wydawany jest tomik poezji, zawierający wiersze tworzone przez uczniów naszej szkoły, a młodzież uzdolniona w dziedzinie fotografii, czy rysunku ma możliwość wystawiania swoich prac na terenie szkoły.

W "Chrobrym" kwitnie również życie sportowe. Od lat szkoła osiąga znaczące wyniki sportowe na terenie Piotrkowa Tryb. Prężnie działają sekcje siatkówki, koszykówki, pływania oraz grupa cheerleaderek, która zdobywa najwyższe laury w zawodach.

Ponadto proponujemy naszym uczniom wiele zajęć dodatkowych, np: koła przedmiotowe, (matematyczne, astronomiczno-informatyczne, języka włoskiego); zajęcia wspomagające przygotowania do matury i udziału w olimpiadach i konkursach, np.: z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka polskiego, historii; zajęcia z astronomii w szkolnym planetarium; wyjazdy do teatrów; zajęcia sportowo-rekreacyjne i obozy sportowe; wyjazdy zagraniczne, głównie do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i Francji.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego:
• uzyskuje najwyższe wyniki maturalne na terenie Piotrkowa Trybunalskiego;
• przygotowuje uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
• uzyskuje od wielu lat wysokie lokaty w rankingu najlepszych szkół w Polsce;
• posiada certyfikat Szkoła z klasą.

I LO współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi, głównie z Politechniką Warszawską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Łódzkim oraz Politechniką Łódzką.

Załączniki artykułu

ulotka2018 (pobrań: 317)
ewd2018 (pobrań: 143)
EWDdefinicja (pobrań: 101)
matura2017wykresy (pobrań: 60)

Kontakt

Al. Kopernika 1
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax 44 732-69-90
e-mail: liceum1@liceum1.piotrkow.pl

Wtorek 22 stycznia 2019

Uriel, Anastazy, Dorian, Gaudencjusz, Gaudenty, Dobromysł, Wincenty, Jutrogost

Na skróty

Galerie

Ankieta

Czy podoba Ci się nowa strona I LO?


Zobacz wyniki