I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020"

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
zdjęcie
 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 marca do 10 kwietnia br. w czasie zawieszenia w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych wdrożone zostało nauczanie zdalne.

Nauczyciele będą przekazywali uczniom wszelkie informacje dotyczące zdalnego nauczania, komunikaty, materiały edukacyjne oraz testy sprawdzające poprzez:
 

1. Zakładkę „Zdalne nauczanie” na stronie internetowej I LO;

lub

2. Wewnętrzną, bezpłatną platformę edukacyjną I LO, do której dostęp uczniowie uzyskają po zalogowaniu się pod adresem: chrobry1lo.nazwa.pl/eszkola;

lub

3. Wszelkie inne sposoby komunikacji dostępne w Internecie, dogodne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli (komunikatory, grupy społecznościowe, poczta elektroniczna, platformy edukacyjne, visual classrooms itp.)


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MEN portal.gov.pl - Link - https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne


Dyrektor I LO

Henryk Michalski

powrót